Архіви

 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 23-01 (2021)

  • 132 сторінки, 21 статей
  • 38 авторів (з них: 2 докторів наук, 20 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 22-01 (2021)

  • 193 сторінки, 32 статей
  • 60 авторів (з них: 8 докторів наук, 26 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 21-01 (2021)

  • 219 сторінки, 30 статей
  • 57 авторів (з них: 6 докторів наук, 31 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 20-01 (2021)

  • 125 сторінки, 16 статей
  • 39 авторів (з них: 2 докторів наук, 18 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • IndexCopernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 19-01 (2020)

  • 165 сторінки, 27 статей
  • 64 авторів (з них: 3 докторів наук, 22 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Системи безпеки в сучасному світі, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Медицина і охорона здоров'я
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 19-02 (2020)

  • 159 сторінки, 26 статей
  • 50 авторів (з них: 1 докторів наук, 19 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Економіка і торгівля, Освіта і педагогіка, Фізичне виховання і спорт, Психологія і соціологія, Юридичні і політичні науки, Мистецтвознавство і культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 18-01 (2020)

  • 108 сторінки, 16 статей
  • 30 авторів (з них: 1 докторів наук, 15 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Біологія та екологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 18-02 (2020)

  • 104 сторінки, 14 статей
  • 20 авторів (з них: 1 докторів наук, 12 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля, Менеджмент і маркетинг, Освіта і педагогіка, Філософія, Філологія, мовознавство і літературознавство, Мистецтвознавство і культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 17-01 (2020)

  • 123 сторінки, 16 статей
  • 41 авторів (з них: 4 докторів наук, 16 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Медицина і охорона здоров'я
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 17-02 (2020)

  • 120 страницы, 15 статей
  • 27 авторов (из них: 5 докторов наук, 13 кандидатов наук, аспиранты, магистры, соискатели)
  • СЕКЦИИ: Геология, геофизика и геодезия, Экономика и торговля, Менеджмент и маркетинг, Туризм и рекреация, Юридические и политические науки, Искусствоведение и культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 17-03 (2020)

  • 116 сторінки, 18 статей
  • 27 авторів (з них: 3 докторів наук, 13 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Освіта і педагогіка, Фізичне виховання і спорт, Психологія і соціологія, Філологія, мовознавство і літературознавство
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 16-01 (2020)

  • 144 сторінки, 17 статей
  • 37 авторів (з них: 3 докторів наук, 14 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інформатика, кібернетика та автоматика, Системи безпеки в сучасному світі, Розвиток транспорту і транспортних систем, Хімія і фармацевтика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія, Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля, Менеджмент і маркетинг
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 16-02 (2020)

  • 129 сторінки, 22 статей
  • 51 авторів (з них: 3 докторів наук, 20 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Архітектура і будівництво, Освіта і педагогіка, Фізичне виховання і спорт, Психологія і соціологія, Філологія, мовознавство і літературознавство, Мистецтвознавство і культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 15-01 (2019)

  • 122 сторінки, 18 статей
  • 41 авторів (з них: 4 докторів наук, 15 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика,  Біологія та екологія, Сільське, лісове, рибне та водне господарство
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 15-02 (2019)

  • 131 сторінки, 16 статей
  • 23 авторів (з них: 2 докторів наук, 13 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Економіка і торгівля, Туризм і рекреація, Освіта і педагогіка, Юридичні і політичні науки, Мистецтвознавство і культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 14-01 (2019)

  • 122 сторінки, 16 статей
  • 29 авторів (з них: 4 докторів наук, 9 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія, Сільське, лісове, рибне та водне господарство
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 14-02 (2019)

  • 102 сторінки, 17 статей
  • 27 авторів (з них: 3 докторів наук, 11 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Менеджмент і маркетинг, Туризм і рекреація, Освіта і педагогіка, Юридичні і політичні науки
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 13-01 (2019)

  • 141 сторінки, 18 статей
  • 43 авторів (з них: 11 докторів наук, 16 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 13-02 (2019)

  • 134 сторінки, 23 статей
  • 39 авторів (з них: 3 докторів наук, 23 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля, Менеджмент і маркетинг, Освіта і педагогіка, Фізичне виховання і спорт, Психологія і соціологія, Філософія, Юридичні і політичні науки
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 12-01 (2019)

  • 118 сторінки, 14 статей
  • 29 авторів (з них: 3 докторів наук, 13 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 12-02 (2019)

  • 114 сторінки, 20 статей
  • 42 авторів (з них: 7 докторів наук, 7 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Менеджмент і маркетинг, Туризм і рекреація, Освіта і педагогіка, Фізичне виховання і спорт, Психологія і соціологія, Філологія, мовознавство і літературознавство, Юридичні і політичні науки
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 11-01 (2018)

  • 103 сторінки, 21 статей
  • 35 авторів (з них: 3 докторів наук, 12 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Технічні науки, Транспорт, Фізика і математика
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 11-02 (2018)

  • 107 сторінки, 15 статей
  • 23 авторів (з них: 6 докторів наук, 7 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Педагогіка, психологія та соціологія, Фізичне виховання і спорт, Філософія і філологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
 • Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"

  № 11-03 (2018)

  • 132 сторінки, 21 статей
  • 23 авторів (з них: 3 докторів наук, 20 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Економіка, Юридичні і політичні науки, Географія, Мистецтвознавство, архітектура і будівництво, Біологія, Сільське господарство, Хімія, Медицина, ветеринарія і фармацевтика
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
1-25 з 47