№ 14-02 (2019)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 102 сторінки, 17 статей
  • 27 авторів (з них: 3 докторів наук, 11 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Менеджмент і маркетинг, Туризм і рекреація, Освіта і педагогіка, Юридичні і політичні науки
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2019-07-13

Статті