№ 20-01 (2021)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 125 сторінки, 16 статей
  • 39 авторів (з них: 2 докторів наук, 18 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • IndexCopernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2021-01-31

Статті