№ 14-01 (2019)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 122 сторінки, 16 статей
  • 29 авторів (з них: 4 докторів наук, 9 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія, Сільське, лісове, рибне та водне господарство
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2019-07-13

Статті