№ 18-01 (2020)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 108 сторінки, 16 статей
  • 30 авторів (з них: 1 докторів наук, 15 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Біологія та екологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2020-08-10

Статті