№ 11-02 (2018)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 107 сторінки, 15 статей
  • 23 авторів (з них: 6 докторів наук, 7 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Педагогіка, психологія та соціологія, Фізичне виховання і спорт, Філософія і філологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2018-11-30

Статті