№ 15-02 (2019)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 131 сторінки, 16 статей
  • 23 авторів (з них: 2 докторів наук, 13 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Економіка і торгівля, Туризм і рекреація, Освіта і педагогіка, Юридичні і політичні науки, Мистецтвознавство і культура
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2019-12-08

Статті