№ 11-01 (2018)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 103 сторінки, 21 статей
  • 35 авторів (з них: 3 докторів наук, 12 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Технічні науки, Транспорт, Фізика і математика
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2018-11-30

Статті