№ 13-01 (2019)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 141 сторінки, 18 статей
  • 43 авторів (з них: 11 докторів наук, 16 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2019-05-11

Статті