№ 23-01 (2021)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 132 сторінки, 21 статей
  • 38 авторів (з них: 2 докторів наук, 20 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2021-11-30

Статті