ВПЛИВ ДОБАВОК СОЛЕЙ НА АКТІВАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ГЕТЕРОЛІТІЧНІХ РЕАКЦІЙ

Автор(и)

  • Николай Пономарёв Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-2736-2269
  • Андрей Шендрик Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • Татьяна Каменская Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0001-9216-0201

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-020

Ключові слова:

 активаційні параметри, нормальний сольовий ефект, каталіз, ентальпія активації, ентропія активації, мономолекулярний гетероліз

Анотація

Сольові ефекти потужно впливають на перебіг реакцій.Вони змінюють швидкість і стереохімію процесів, напрямок атаки реаґентів.Проте вплив солей на активаційні параметри реакцій ще систематично не досліджувався. В даній статті досліджено вплив солей на швид

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Dvorko G. F., Yevtushenko N.Yu., (1991) Kinetics and Mechanism of Monomolecular Heterolysis of Commercial Halogenoorganic Compounds. Influence of Salts on the Rate of 2-Chloro-2-phenylpropane Ionization in Acetonytrile. Russian Journal of General Chemistry. 61(9), 2051-2059.

Dvorko G. F., Ponomareva E. A., Ponomarev M. E., Stambirsky M. V., (2007) Nature of salt effects and mechanism of covalent bond heterolysis. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism. 32(2), 73–118.

Ponomareva E.A., Vasylkevich A.I., Tarasenko P.V., Dvorko G. F., (1988) Kinetics and Mechanism of Monomolecular Heterolysis of Cage Compounds. VI. Dehydrobromination of 2-bromo-2-methyladamantane in acetonitrile. Russian Journal of OrganicChemistry. 24(3), 549-557.

Дворко Г.Ф., Евтушенко Н.Ю. Кинетика и механизм мономолекулярного гетеролиза промышленных галогенорганических соединений. Влияние солей на скорость ионизации 2-хлор-2-фенилпропана в ацетонитриле. Журнал общей химии. 1991. Т.61, Вып.9. C.2051-2059.

Dvorko G. F., Ponomareva E. A., Ponomarev M. E., Stambirsky M. V. Nature of salt effects and mechanism of covalent bond heterolysis. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism. 2007. Vol.32, № 2. P. 73–118. DOI: 10.3184/146867807X227471

Пономарёва Э.А.. Василькевич А.И., Тарасенко П.В., Дворко Г.Ф. Кинетика и механизм мономолекулярного гетеролиза каркасных соединений. VI. Дегидробромирование 2-бром-2-метиладамантана в ацетонитриле. Журнал органической химии. 1988. Т.24, Вып.3. C.549-557.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Пономарьов, М., Шендрик, А., & Каменська, Т. (2021). ВПЛИВ ДОБАВОК СОЛЕЙ НА АКТІВАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ГЕТЕРОЛІТІЧНІХ РЕАКЦІЙ. Науковий погляд у майбутнє, 1(18-01), 88–92. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-020

Номер

Розділ

Статті