МОБІЛЬНІСТЬ И ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-013

Ключові слова:

місто, мобільність, обслуговування пасажирів, транспортна доступність

Анотація

Дослідження показує, що розвиток якісних поїздок населення знаходиться під впливом зростаючого рівня урбанізації та залежить від скоординованої взаємодії всіх елементів транспортної системи міста. В статті проаналізована нормативно-методична база щодо заб

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Morfoulaki, M., Tyrinopoulos, Y., & Aifadopoulou, G. (2007). Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach. Journal of the Transportation Research Forum, 46(1), 63-72. Retrieved from http://www.trforum.org/journal

Mobility 2030: Transforming the mobility. (2019). Landscape Global Strategy Group KPMG International, 23. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf.

World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). (2014). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf.

Правила надання населенню послуг з перевезень міським електричним транспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1735.

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса // Затв. наказом Державного комітету житлово-комунального господарства України від 10.12.96 р. N 103.

Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро та автомобільного транспорту // Затв. наказом Державного комітету житлово-комунального господарства України від 15.05.95 р. N 21.

Правила користуванням трамваєм та тролейбусом у містах України // Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18.11.97 р. N 22 (із змінами та доповненнями).

Мобільність львів’ян: результати дослідження [Електронний ресурс] / Мобільність Львова. Режим доступу https://mobilitylviv.com/lviv-modal-split-survey-results-2019/ (дата звернення 23.06.2020).

Предложение по проекту поправок в серии 01 правилам № 107 (Транспортные средства М2 и М3). Всемирный форум по согласованию правил в области транспортных средств (WP 29) / ЕЭК ООН. Комитет по внутреннему транспорту. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2003/wp29/ECE-TRANS-WP29-2003-070r.pdf

References:

Morfoulaki, M., Tyrinopoulos, Y., & Aifadopoulou, G. (2007). Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach. Journal of the Transportation Research Forum, 46(1), 63-72. Retrieved from http://www.trforum.org/journal

Mobility 2030: Transforming the mobility. (2019). Landscape Global Strategy Group KPMG International, 23. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf.

World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). (2014). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf.

Pravyla nadannya naselennyu posluh z perevezenʹ misʹkym elektrychnym transportom // Zatv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 hrudnya 2004 r. N 1735.

Pravyla ekspluatatsiyi tramvaya ta troleybusa // Zatv. nakazom Derzhavnoho komitetu zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva Ukrayiny vid 10.12.96 r. N 103.

Pravyla rozmishchennya ta obladnannya zupynok misʹkoho elektro ta avtomobilʹnoho transportu // Zatv. nakazom Derzhavnoho komitetu zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva Ukrayiny vid 15.05.95 r. N 21.

Pravyla korystuvannyam tramvayem ta troleybusom u mistakh Ukrayiny // Zatv. nakazom Derzhavnoho komitetu budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovoyi polityky Ukrayiny vid 18.11.97 r. N 22 (iz zminamy ta dopovnennyamy).

Sustainable urban mobility plan of lviv adopted / Mobility Lviv. Retrieved from https://mobilitylviv.com/lviv-modal-split-survey-results-2019/.

Predlozheniye po proyektu popravok v serii 01 pravilam № 107 (Transportnyye sredstva M2 i M3). Vsemirnyy forum po soglasovaniyu pravil v oblasti transportnykh sredstv (WP 29) / UNECE. Inland Transport Committee. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2003/wp29/ECE-TRANS-WP29-2003-070r.pdf

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Ніколаєнко, І. (2021). МОБІЛЬНІСТЬ И ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ МІСТА. Науковий погляд у майбутнє, 1(18-01), 58–64. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-013

Номер

Розділ

Статті