ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТІВНОСТІ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВІКОРІСТАННІ МЕТОДІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИК

Автор(и)

  • Александр Киркин Приазовський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-024

Ключові слова:

логістика, транспортна логістика, розподільча логістика, логістичні методи, інтеграція.

Анотація

В роботі розглядається вплив розподільчої логістики на використання логістичних методів при плануванні, керуванні та організації роботи транспортних систем. Рішення прийняті на етапі розподілення вантажного та транспортного потоків, є основою для знаходже

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Балобанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посібник / Л.В. Балобанова, А.М. Германчук. – К: Професіонал, 2004. – 287 с.

Пономарьова Ю. В. Логістика / Пономарьова Ю. В. –[2-ге вид., перероб. та доп.]. –К. : Центр навчальної літератури, 2005. –328 с.

Просветов Г.И. Математические методы в логистике: задачи и решения: учебно-практическое пособие. 2-е изд. доп. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2012. - 304 с.

Крикавський Є. В. Логістичне управління: підручник/ КрикавськийЄ.В.–Львів: Львівська політехніка, 2005. –684с.

Balobanova L.V. Commercial activity: marketing and logistics: textbook. manual / L.V. Balobanova, A.M. Germanchuk. - К: Professional, 2004. - 287 с.

Ponomareva Yu. V. Logistics / Ponomareva Yu. V. - [2nd ed., Revised. and add]. –K. : Center for Educational Literature, 2005. –328 p.

Prosvetov G.I. Mathematical methods in logistics: problems and solutions: a training manual. 2nd ed. add. - M .: Publishing house "Alfa-Press", 2012. - 304 p.

Krykavsky EV Logistic management: textbook / Krykavsky EV – Lviv: Lviv Polytechnic, 2005. –684p.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Киркин, О. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТІВНОСТІ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВІКОРІСТАННІ МЕТОДІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИК. Науковий погляд у майбутнє, 1(18-01), 65–68. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-024

Номер

Розділ

Статті