ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Arkadij Nikolaevich Kuh Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка http://orcid.org/0000-0002-7865-4704
  • Oksana Mihajlovna Kuh

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-022

Ключові слова:

Most students (73%) prefer to use the Internet to find the necessary information than other sources of information. At the same time, 15% will ask about missing information in social networks. Most of the respondents (65%) prefer to check the reliability

Анотація

В роботі досліджується ріверь інформаційної культури студетів з фізиків, математики та технологій. Методом анкетування виявлено фактори, що впливають на формування інформаційної культури. Серед них: оснащеність лабораторій, обізнаність викладачів, спосо

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Кух О.М. Розвиток інформаційної культури майбутніх фахівців фізико-математичного профілю / О. М. Кух, А. М. Кух // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 127. - С. 99-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_127_26

Кух О. М. Інформаційно-освітнє середовище в системі методичної підготовки майбутнього вчителя фізики [Електронний ресурс] / О. М. Кух, А. М. Кух // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2016. - Вип. 22. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_46

References:

Kukh O.M. Rozvytok informatsiinoi kultury maibutnikh fakhivtsiv fizyko-matematychnoho profiliu / O. M. Kukh, A. M. Kukh // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. - 2015. - Vyp. 127. - S. 99-101. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_127_26

Kukh O. M. Informatsiino-osvitnie seredovyshche v systemi metodychnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia fizyky [Elektronnyi resurs] / O. M. Kukh, A. M. Kukh // Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia : Pedahohichna. - 2016. - Vyp. 22. - S. 140-143. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_46

Опубліковано

2019-06-30

Як цитувати

Kuh, A. N., & Kuh, O. M. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий погляд у майбутнє, 2(14-02), 43–48. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-022

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають