ШОПІНГ-ТУРИЗМ ЯК ОКРЕМИЙ СЕГМЕНТ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Svetlana Sergeevna Borovik Одеський національний морський університет

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-020

Ключові слова:

туризм, шопінг-туризм, діловий туризм, види туризму, класифікація туризму

Анотація

В сучасній українській науковій літературі не зустрічаються публікації присвячені вивченню шопінг-туризму. Спеціалісти туристичного комплексу вважать шопінг-туризм різновидом ділового туризму. З огляду на те, що попит на шопінг-туризм не згасає і шоп-тури

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Чан Фионг Май. Класифікація туризму в сучасному суспільстві. Стаття. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-turizma-v-sovremennom-obschestve

Бабкін А.В. Спеціальні види туризму. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. - 252 с.

Шопінг туризм та його особливості. Електронний ресурс. Режим доступу: https://revolution.allbest.ru/sport/00744822_1.html

Гутова Т.А. Діловий туризм: досвід Німеччини та Росії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарних наук". - Томськ, 5-6 квітня 2012 року - с.57-59.

15 кращих аутлетов Європи: де знаходяться і як доїхати. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ezdili-znaem.com/autlety-evropy/

References:

Chan Phuong Mai. Classification of tourism in modern society. Stattea Electronic resource. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-turizma-v-sovremennom-obschestve

Babkin A.V. Special tourism. Rostov-on-Don: Feniks, 2008. - 252 p.

Shoping tourism is yours. Electronic resource. Access mode: https://revolution.allbest.ru/sport/00744822_1.html

Gutova T.A. Business tourism: the experience of Germany and Russia. Materials of the International Scientific and Practical Conference "Actual problems of the humanities". - Tomsk, April 5-6, 2012 - P.57-59.

15 best selling outlets in Europe: no need, and yak doiahati. Electronic resource. Access mode: http://ezdili-znaem.com/autlety-evropy/

Опубліковано

2019-06-30

Як цитувати

Borovik, S. S. (2019). ШОПІНГ-ТУРИЗМ ЯК ОКРЕМИЙ СЕГМЕНТ ТУРИЗМУ. Науковий погляд у майбутнє, 2(14-02), 93–97. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-020

Номер

Розділ

Статті