ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВИХ ПЕРЕШКОД НА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ VDSL2-СИСТЕМ

Автор(и)

  • Dmitrij Aleksandrovich Stelya Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
  • Vasilij Ivanovich Oreshkov Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова http://orcid.org/0000-0001-9796-0216

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-01-025

Ключові слова:

технологія VDSL2, система передачі, інтерференційні завади, швидкість передавання, телефонний кабель, довжина абонентської лінії

Анотація

У роботі надані результати дослідження впливу інтерференційних завад на швидкість передавання систем передачі за технологією VDSL2 при роботі по телефонних кабелях типу ТПП. Дослідження проводилося шляхом аналітичного моделювання роботи VDSL2-систем з час

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

«Укртелеком» приступила к радикальной модернизации сетей [Електронний ресурс]. – 12. 11. 2015. – Режим доступа: https://ko.com.ua/ukrtelekom_pristupila_k_radikalnoj_modernizacii_setej_113075 – Заголовок з екрана. – Дата доступу: 16.08.18.

ITU-T. Recommendation G.993.2 : Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2). – Appr. 2015, January. – Geneva, 2015. – 430 p.

Дослідження технології VDSL2 на мережі ШСД ПАТ «Укртелеком»: Звіт про НДР / Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку»; керівн. В.О. Балашов; викон.: В. Орєшков [та ін.]. – Одеса, 2017. – 117 с. – № ДР 0116U008197.

Балашов В.О. Характеристики широкосмугового доступу за технологією VDSL2 із застосуванням системи компенсації перехідних завад «векторинг» / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков // Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2015. – № 3 (40). – Т. 3. – С. 4 – 11.

Ортогональні гармонічні сигнали узагальненого класу: монографія / [В.О. Балашов, І.Б. Барба, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 146 с.: 120 рис., 13 табл.

References:

«Ukrtelekom» pristupila k radikal'noy modernizatsii setey [Ukrtelecom has started a radical modernization of networks] [Electronic resource]. 12. 11. 2015. Access mode: https://ko.com.ua/ukrtelekom_pristupila_k_radikalnoj_modernizacii_setej_113075. The title on the screen. Access date: 16.08.18.

ITU-T. Recommendation G.993.2: Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2). Appr. 2015, January. Geneva, (2015): 430 p.

Doslidzhennya tekhnolohiyi VDSL2 na merezhi SHSD PAT «Ukrtelekom» [Investigation of VDSL2 technology on Ukrtelecom PJSC broadband network] Zvit pro NDR. Derzhavne pidpryyemstvo «Odesʹkyy naukovo-doslidnyy instytut zvʺyazku» [R & D Report.” State Enterprise "Odesa Research Institute of Communication." Odesa]. (2017): 117 p. № DR 0116U008197.

Balashov V.O., Lyakhovetsʹkyy L.M., Oreshkov V.I. (2015). Kharakterystyky shyrokosmuhovoho dostupu za tekhnolohiyeyu VDSL2 iz zastosuvannyam systemy kompensatsiyi perekhidnykh zavad «vektorynh»[Broadband access features by VDSL2 technology using crosstalk compensation system «vectoring»] in Naučnye trudy SWorld [Scientific works SWorld], issue 40, vol.3, pp. 4-11.

Balashov V.O., Barba I.B., Lyakhovetsʹkyy L.M., Oreshkov V.I. (2016). Ortohonalʹni harmonichni syhnaly uzahalʹnenoho klasu: monohrafiya [Generalized Class Orthogonal Harmonic Signals: Monograph]. Odesa: KUPRIYENKO SV. 146 p.

Опубліковано

2017-10-12

Як цитувати

Stelya, D. A., & Oreshkov, V. I. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВИХ ПЕРЕШКОД НА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ VDSL2-СИСТЕМ. Науковий погляд у майбутнє, 1(13-01), 70–74. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-01-025

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають