УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ СУШКИ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ТЕСТА

  • Роман Махинько Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/
Ключевые слова: тісто, вологість, режим, висушування, білок, температура

Аннотация

У хлібопеченні одним з найважливіших параметрів технологічного процесу є масова частка вологи тіста. Вона суттєво впливає на перебіг усіх процесів, що формують споживчі характеристики кінцевого продукту. Тому контроль цього показника і отримання достовірн

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Makhynko Valeriy. Effect of adding of plant protein isolates to the structural – mechanical properties of the wheat dough / Valeriy Makhynko, Vira Drobot, Tatjana Golikova // Food and Environment Safety. – Volume XVI, Issue 2. – Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2017. – Рp. 117–122.

Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів: навчальний посібник / за ред. В. І. Дробот. – К.: Кондор, 2015. – 958 с.

Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві / за ред. В. І. Дробот. – К.: Кондор, 2016. – 328 с.

References:

Makhynko V., Drobot V. & Golikova Tatjana (2017). Effect of adding of plant protein isolates to the structural – mechanical properties of the wheat dough. Food and Environment Safety Journal. vol. XVI, іssue 2. Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania. pp. 117–122.

Drobot, V. (Ed.). (2015). Tekhnokhіmіchnyi kontrol syrovyny ta khlіbobulochnykh і makaronnykh vyrobіv [Technochemical control of raw materials and bakery and pasta products]. Kyiv: Kondor.

Drobot, V. (Ed.). (2016). Praktykum z tekhnolohіchnykh rozrakhunkіv u khlіbopekarskomu vyrobnytstvі [Workshop on technological calculations in bakery product manufacturing]. Kyiv: Kondor.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Махинько, Р. (2019). УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ СУШКИ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ТЕСТА. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 36-39. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-027
Раздел
Статьи