Еногастрономічний туристичний продукт – інноваційна інтеграційна форма туристичної пропозиції

Автор(и)

  • Дарина Джанкола Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Александра Ганчукова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Алена Мотузенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-023

Ключові слова:

 еногастрономічний туризм, еногастрономія, еногастрономічний туристичний продукт, еногастрономічна дестинація, дороги вина та смаку

Анотація

 У роботі розглядається еногастрономічний туризм та інноваційна інтеграційна форма туристичної пропозиції – еногастрономічний туристичний продукт. У наш час гастрономічний туризм, до складу якого входить еногастрономічний туризм, є одним із найбільш попул

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Мотузенко О. Організація системи гастрономічних маршрутів в Україні – проектна пропозиція Проекту «Підтримка системи географічних зазначень в Україні» / О. Мотузенко, В. Бондаренко, А. Плачкова // Географія та туризм: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду». – Альфа–Пік. – К., 2019. – Вип.50 – С. 77-80

Офіційний сайт Всесвітньої Туристичної Організації – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unwto.org/

Петліна Д. В. Аналіз міжнародного досвіду розбудови еногастрономічного туризму (освітній та організаційний аспекти) у контексті розвитку виноградарських та виноробних територій України / Дарина Вадимівна Петліна // Географія та туризм, 2017. – № 38. – С. 81–90.

Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с.

UNWTO Tourism Definitions – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858

Motuzenko O., Bondarenlo V., Plachkova A. (2019) Organization of the Gastronomic Routes System in Ukraine - Project Proposal of the Project «Support to the System of Geographical Indications in Ukraine». Geography and tourism scientific journal: Materials Inter. Research Practice Conf. «Development of Gastronomic Tourism in Ukraine: Status, Challenges and Prospects of Implementation of the European Experience». Kyiv: Issue 50, p.77–80.

Official site of the World Tourism Organization – [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unwto.org/

Petlina D. (2017) Analysis of international experience in building enogastronomic tourism (educational and organizational aspects) in the context of development of vine growing and winemaking territories in Ukraine. Geography and tourism scientific journal. Kyiv: Issue 38, p.81-90.

Lyubitseva O., Babarytska V. (2008) Tourism: Introduction to the specialty. Publishing and Printing Center "Kyiv University". Kyiv. 335 p.

UNWTO Tourism Definitions – [Electronic resource]. – Access mode: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Джанкола, Д., Ганчукова, А., & Мотузенко, А. (2021). Еногастрономічний туристичний продукт – інноваційна інтеграційна форма туристичної пропозиції. Науковий погляд у майбутнє, 2(17-02), 72–81. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-023

Номер

Розділ

Статті