ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГРАМОТЫ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Авторы

  • Alina Gennadievna Burlachenko ГВУЗ "Донбасский государственный педагогический университет"
  • Irina Vladimirovna Dmitrieva ГВУЗ "Донбасский государственный педагогический университет" http://orcid.org/0000-0002-1330-6645

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-02-024

Ключевые слова:

грамота, читання, письмо, молодший шкільний вік, аутистичні порушення розлади аутистичного спектра.

Аннотация

Стаття присвячена проблемі оволодіння дітьми з аутистичними порушеннями базовими навичками грамоти. Розроблено методику корекційної роботи з формування навичок читання та письма у дітей з РАС молодшого шкільного віку. Експериментально доведено дієвість та

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Островська К. О. Психологічні особливості готовності аутичних дітей до навчання / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009, – № 13. – С. 197-202.

Cкрипник Т.В. Феноменологія аутизму / Т.В. Скрипник. – К. : Видавництво «Фенікс», 2010.– 388 с.

Тарасун В. В. Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Теорія і практика аутології. Основи психосоматики / Мультимедійний супровід навчальних дисциплін. Навчально-методичний посібник. – Каравела, 2017. – 284 с.

Шульженко Д. І. Аутизм не вирок / Д. І. Шульженко – К.: Кальварія, 2010. – 224 с.

References:

Ostrovskaya K. O.. (2009). Psychological peculiarities of the readiness of autistic children to study. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology: Sb. sciences works. . 13 (1), 197-202.

Skrypnyk T.V. (2010). Phenomenology of autism. Kyiv: Phoenix. 388.

Tarasun V.V. (2017). Neurobiology of child development and education. Theory and practice of autology. Basics of psychosomatics. In: Tarasun V.V. Multimedia support of educational disciplines. Educational and methodical manual. Kiev: Caravel. 284.

Shulzhenko D.I. (2010). Autism is not a sentence. Kiev: Calvary. 224.

Опубликован

2019-04-30

Как цитировать

Burlachenko, A. G., & Dmitrieva, I. V. (2019). ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГРАМОТЫ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. Научный взгляд в будущее, 2(13-02), 62–65. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-02-024

Выпуск

Раздел

Статьи