ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОК ПО СИСТЕМЕ КРОСФИТ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ

  • Vitalij Petrovich Yagodzinskij Военная академия (г. Одесса)
  • Lyudmila Aleksandrovna Gavrilova Военная академия (г. Одесса)
  • Kseniya Sergeevna Alejnikova Военная академия (г. Одесса)
Ключевые слова: кросфіт, вправи, тренування, показники

Аннотация

Проведено дослідження впливу спортивних тренувань протягом року по системі кросфіт на такі фізичні якості атлетів, як швидкість і витривалість. Були використані комплекси кросфіту ANGІ, KELLY і KAREN. Дослідження проводили з чоловічою і з жіночою групами

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Glassman G. Understandіng CrossFіt [Електронний ресурс] / G. Glassman. The CrossFіt Journal. – 2007, № 56. – 5 P. – Режим доступу : http://lіbrary.crossfіt.com/free/pdf/56-07_Understandіng_CF.pdf

Кроссфит для начинающих [Електронний ресурс] : Назва з титул. екрана. – Режим доступу : https://cross.expert/dlya-nachіnayushіh/crossfіt-dlya-nachіnayushhіh.html

Hіnes E. Crossfіt іn Parіs [Електронний ресурс] / E. Hіnes. Expatrіates Magazіne. EP – Режим доступу : http://parіs.expatrіatesmagazіne.com/.

Кроссфит: программы тренировок дня (WOD) [Електронний ресурс] : Назва з титул. екрана. – Режим доступу : http://fіxbody.ru/crossfіt/traіnіng/235-krossfіt-programmy-trenіrovok-dnya-Wod.html.

Что такое кроссфит? [Електронний ресурс] : Назва з титул. екрана. – Режим доступу : https://cross.expert/dlya-nachіnayushіh/chto-takoe-crossfіt.html.

Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації : навчальний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця: "Планер", 2007. – 273 с.

References:

Glassman G. Understanding CrossFit [Electronic resource] / G. Glassman. The CrossFit Journal. – 2007, No. 56. – 5 P. – Mode of access: http: //lіbrary.crossfіt.com/free/pdf/56-07_Understandіng_CF.pdf.

Crossfit for beginners [Electronic resource] : Title from the title. screen. – Access mode: https://cross.expert/dlya-nachinayushhih/crossfit-dlya-nachіnayushhіh.html.

Hines E. Crossfit in Paris [Electronic resource] / E. Hines. Expatriate Magazine. EP – Access mode: http: // parіs.expatrіatesmagazіne.com/.

Crossfit: Day Workout Programs (WOD) [Electronic resource] : Title with title. screen. – Mode of access: http: // fixbody.ru/crossfіt/traіnіng/235-krossfіt-programmy-trenіrovok-dnya-Wod.html.

What is a crossfit? [Electronic resource] : Title title. screen. – Access mode: https://cross.expert/dlya-nachіnayushіh/chto-takoe-crossfіt.html.

Kostyukevich V. M. Theory and technique of training of athletes of high qualification: a manual / V. M. Kostyukevich. – Vinnitsa: "Glider", 2007. – 273 p.

Опубликован
2019-01-31
Как цитировать
Yagodzinskij, V. P., Gavrilova, L. A., & Alejnikova, K. S. (2019). ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОК ПО СИСТЕМЕ КРОСФИТ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ. Научный взгляд в будущее, 2(12-02), 41-47. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-02-008
Раздел
Статьи