ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОВЫЛКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Авторы

  • Aleksandr Vladimirovich Kiryushin Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева http://orcid.org/
  • Mariya Vladimirovna Durnova Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева http://orcid.org/
  • Tatyana Vyacheslavovna Barmina Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева http://orcid.org/
  • Svetlana Aleksandrovna Moskaleva Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-041

Ключевые слова:

экологическое земельное планирование, эколого-экономическая эффективность, природоемкость, устойчивое развитие, устойчивое земледелие, сельскохозяйственная эконология

Аннотация

В работе на основе расчета частных показателей природоемкости произведен расчет среднемногомерного коэффициента землеемкости для хозяйств Ковылкинского района Республики Мордовия. На этой базе проведена оценка зависимости экономических показателей эффе

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Bobylev S. N., Khodzhayev A. SH. (1997). Ekonomika prirodopol'zovaniya [Environmental Economics], M .: TEIS, 1997. 272 p.

Geraskin M. M, Kaverin A.V., Kruchinkina E.I., Sutyagina S.N. (2011). Regional'noye zemlepol'zovaniye na puti k ustoychivomu razvitiyu [Regional land use on the path to sustainable development] in Vestnik Rossiyskoy akademii sel'skokhozyaystvennykh nauk [Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences], issue 1, pp. 56-60.

Kiryushin A. V. (2008). Mnogomernoye otobrazheniye struktury ekologo- geograficheskikh ob"yektov [Multidimensional mapping of the structure of ecogeographical objects] in Vestnik Mordovskogo universiteta [Bulletin of the Mordovian University], issue 1, pp. 158-167.

Kiryushin A.V. (2011). Sistemnyy printsip v issledovaniyakh prirodno-sotsial'no-proizvodstvennykh sistem [System principle in research of natural-social-production systems] in Prirodno-sotsial'no-proizvodstvennyye sistemy regionov kompaktnogo prozhivaniya finno-ugorskikh narodov [Natural-social-production systems of the regions of compact residence of Finno-Ugric peoples], Saransk, pp 181-184.

Kiryushin A. V., Kruchinkina E.I., Fedotov Yu.D. (2012). Platnost' v prirodopol'zovanii: platezhi za negativnogo vozdeystviye na okruzhayushchuyu sredu [Payment in environmental management: payments for negative impact on the environment], Saransk , MRSU.

Kiryushin A. V., Rezakov G.R., Belov A.A., Kiryushin V.A. (2016). Analiz ekologo-ekonomicheskoy effektivnosti funktsionirovaniya sub"yektov Privolzhskogo federal'nogo okruga [Analysis of the ecological and economic efficiency of the functioning of the subjects of the Volga Federal District] in Nauchnoye obozreniye. Mezhdunarodnyy nauchno-prakticheskiy zhurnal [Scientific review. International scientific and practical journal], issue 1, p. 10.

Kiryushin A. V., Rezakov G.R., Belov A.A., Maskaikin V.N. (2017). Ekologo-ekonomicheskoye ranzhirovaniye effektivnosti prirodopol'zovaniya (na primere Privolzhskogo Federal'nogo okruga) [Ecological and economic ranking of the efficiency of nature management (on the example of the Privolzhsky Federal District)] in Nauchnoye obozreniye. Mezhdunarodnyy nauchno-prakticheskiy zhurnal [Scientific review. International scientific and practical journal], issue 1, p. 6.

Kiryushin A.V., Rezakov G.R., Belov A.A., Kiryushin V.A. (2018). Uchet udel'nykh pokazateley negativnogo vozdeystviya na atmosfernyy vozdukh dlya otsenki effektivnosti ekologo-ekonomicheskogo razvitiya privolzhskogo federal'nogo okruga [Consideration of specific indicators of negative impact on the atmospheric air to assess the effectiveness of the ecological and economic development of the Volga Federal District] in Nauchnyy vzglyad v budushcheye [Scientific View to the Future],Vol. 1. issue 10 (10). pp. 91-94.

Kaverin A.V. (1997). Ekologicheskiye aspekty ispol'zovaniya agroresursnogo potentsiala: dissertatsiya v vide nauchnogo doklada na soiskaniye uchenoy stepeni doktora sel'skokhozyaystvennykh nauk [Environmental aspects of the use of agro-resource potential:dissertation in the form of a scientific report for the degree of Doctor of Agricultural Sciences] M, 1997.

Kaverin A.V., Geraskin M.M., Emelyanova N.A., Tarasova O.Yu. (2007). Ekologicheskoye obustroystvo landshaftov: konspekt lektsiy [Ecological arrangement of landscapes: lecture notes]. Saransk, 2007. 136 p.

Maskaikin V.N., Kiryushin A.V. (2017). Kompleksnaya otsenka ustoychivosti morfolitogennoy osnovy territorii Mordovii [Comprehensive assessment of the stability of the morpholithogenic basis of the territory of Mordovia] // in Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University], Vol. 23. issue 9, pp. 12-24.

Masserov D. A., Kiryushin A.V. (2013). Vozniknoveniye i razvitiye kontseptsii ustoychivogo razvitiya obshchestva [The emergence and development of the concept of sustainable development of society] in Problemy regional'noy ekologii [Problems of regional ecology], issue 1, pp. 197-200.

Masserov D. A., Kiryushin A.V., Kruchinkina E. And.. (2014). Geoekologicheskiye protivorechiya v istorii vzaimootnosheniy prirody i obshchestva [Geoecological contradictions in the history of the relationship between nature and society] in Nauchnoye obozreniye [Scientific Review], issue 6, pp. 37-42.

Masserov D. A., Kiryushin A.V., Fedotov Yu.D. (2015). Ekologo-sotsial'no-geograficheskiye osnovy ustoychivogo razvitiya obshchestva [Ecological and socio-geographical basis for sustainable development of society] in Nauchnoye obozreniye [Scientific Review], issue 8, pp. 29-33.

Masserov D. A., Kiryushin A.V., Kustov M. V. (2016). Rol' ekologicheskoy bezopasnosti v ustoychivom razvitii Rossii [The role of ecological safety in the sustainable development of Russia] in Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University], issue 7, vol. 22, pp. 124-131.

Reimers N.F. Prirodopol'zovaniye [Nature use], M., 1990, 451 p.

Опубликован

2018-11-30

Как цитировать

Kiryushin, A. V., Durnova, M. V., Barmina, T. V., & Moskaleva, S. A. (2018). ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОВЫЛКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ). Научный взгляд в будущее, 3(11-03), 15–20. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-041

Выпуск

Раздел

Статьи