АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН» ВО ВРЕМЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЕННОГО МЕТЕРИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PETUNIA JUSS.

Ключевые слова: петунія, насіння, препарат, «Поліміксобактерин».

Аннотация

У даній роботі розглянуто актуальні питання розмноження представників роду Petunia Juss. та особливості їх використання у композиціях ландшафтних об’єктів. Досліджування проводилися на базі тепличного комплексу Малинського лісотехнічного коледжу за методо

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Николаєва М. Г. Физиология глубокого покоя семян / М. Г. Николаєва - Л. : Наука, 1967. - 204с.

Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений / В. В. Полевой, Т. С. Саламатова - К. : Изд – во Ленингр. ун – та, 1991. – 238с.

Николаевой М. Г. Физиология и биохимия прорастания семян: Пер. с анг. / под ред. М. Г. Николаевой. – М. : Колос, 1982. – 495с.

Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников М. М. Фізіологія рослин. /За редакцією професора М. М. Макрушина. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 416 с.

Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : підручник для вузів. / М. М. Мусієнко . – 2-е вид.,випр.та доп . – Київ : Фітосоціоцентр, 2001 . – 391 с. : іл. - Бібліогр.: с.384-386 .

Гриценко В. В. Семеноведение полевых культур / В. В. Гриценко, З. М. Калошина – [3-е изд., доп.]. - М. : Колос, 1984. – 272с.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Карпенко, А., & Сахнюк, В. (2019). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН» ВО ВРЕМЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЕННОГО МЕТЕРИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PETUNIA JUSS. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 107-110. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-042
Раздел
Статьи