УСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Авторы

  • Екатерина Саботаж Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/
  • Андрей Грицанчук Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/0000-0001-9894-0911
  • Валентин Грицанчук Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-020

Ключевые слова:

газова свердловина, винесення рідини, стабільна експлуатація, мінімально необхідний дебіт.

Аннотация

У статті проаналізовано проблеми накопичення рідини, конденсату і пластової води на вибої і в стовбурі газової свердловини. Запропоновано спосіб стабільної експлуатації газового пласта, який обводнюється за рахунок подачі газу з нижнього продуктивного га

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Пат. 2413838 RU, МПК E21B43/14. Способ стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта / Н.В. Серегина, В.С. Смирнов, Р.Г. Темиргалеев; владелец открытое акционерное общество "Газпром"; опубл. 27.12.2009.

Кондрат, О. Р., & Гедзик, Н. М. (2012). Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, (4(45), 164-178.

References.

Pat. 2413838 RU, MPK E21B43/14. Sposob stabylʹnoy ékspluatatsyy obvodnyayushchehosya hazovoho plasta / N.V. Serehyna, V.S. Smyrnov, R.H. Temyrhaleev; vladelets otkrytoe aktsyonernoe obshchestvo "Hazprom"; opubl. 27.12.2009. [In Russian]

Kondrat, O. R., & Hedzyk, N. M. (2012). Pidvyshchennya efektyvnosti ekspluatatsiyi sverdlovyn ta roboty systemy zboru i pidhotovky sverdlovynnoyi produktsiyi zi znachnym vmistom ridyny. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, (4(45), 164-178. [In Ukrainian]

Опубликован

2019-12-10

Как цитировать

Саботаж, Е., Грицанчук, А., & Грицанчук, В. (2019). УСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 28–31. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-020

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)