АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ СОРТА «МИРОНОВСКАЯ 61»

  • Ekaterina Aleksandrovna Yanyk Национальный университет биоресурсов и прододоп-я Украины
  • Alina Nikolaevna Kudryavickaya Национальный университет биоресурсов и прододоп-я Украины
Ключевые слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт, сівозміна.

Аннотация

Дослідженнями на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті встановлено, що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії органічних, забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту ярої пшениці Миронівська яра на 1,73 т/га. Урожайність і якість

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Агрохімічний аналіз: підр. для студ вищих навч. закл. / М.М. Городній, А.П. Лісовал, А.В. Бикін та ін.; – К.: Арістей. 2005. – 468с.

Антонова А.А. Відтворення родючості чорноземів. / Антонова А.А., Головінов А.А. // Агрохімічний вісник. - 2001. - №4. - С. 40–52.

Габібов М.А. Післядія мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці / Габібов М.А. // Зернові культури. - 2001. - №1. - С. 11–19.

References:

Agrohіmіchnij analіz: pіdr. dlya stud vishchih navch. zakl. / M.M. Gorodnіj, A.P. Lіsoval, A.V. Bikіn ta іn.; – K.: Arіstej. 2005. – 468s.

Antonova A.A. Vіdtvorennya rodyuchostі chornozemіv. / Antonova A.A., Golovіnov A.A. // Agrohіmіchnij vіsnik. - 2001. - №4. - S. 40–52.

Gabіbov M.A. Pіslyadіya mіneral'nih dobriv pri viroshchuvannі ozimoї pshenicі / Gabіbov M.A. // Zernovі kul'turi. - 2001. - №1. - S. 11–19.

Опубликован
2019-04-30
Как цитировать
Yanyk, E. A., & Kudryavickaya, A. N. (2019). АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ СОРТА «МИРОНОВСКАЯ 61». Научный взгляд в будущее, 2(13-02), 119-121. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-02-008
Раздел
Статьи