СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

  • Viktoriya Yurevna Sikorskaya Одесский национальный политехнический университет
  • Dariya Viktorovna Marushak Одесский национальный политехнический университет
  • Elena Petrovna Vasilenko Одесский национальный политехнический университет
Ключевые слова: Інтернет-мережа, комунікативні ознаки, масова комунікація

Аннотация

У статті розглянуто поширення і використання соціальних мереж у контексті соціальної комунікації. Аналізується «мережеве суспільство», визначаються його особливості та вплив соціальних мереж на сучасне суспільство. Виділено основні системні принципи дослі

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Брун О. Е. Развитие теории социальной сети // Вестник МГИМО - Университет, 2011. – № 1.–С. 236-240.

Данько Ю. А. Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства // Вісник Міжнародного слов'янского університету. Сер. : Соціологічні науки. - 2012. - Т. 15, № 1-2. - С. 53-59.

Гідденс Е. Улаштування суспільства // Нарис теорії структурації, 2-е вид. : Академічний Проект, 2005. – С. 108-110.

Кастельс М. Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура // М. Кастельс ; пер. з англ. під наук. ред. О.І. Шкаратана. - М .: Держ. ун-т., Вища. шк. економіки, 2000. - 606 с.

Коган К. М. Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2014. - Вип. 16. - С. 61-71.

Кутирьов В. А. Реконструкція людини [Електронний ресурс - Режим доступу: http://philosophy.ru/library/kutyrev/reconstructionofman.html.

Кравченко Т.О. Становлення мережевого суспільства в умовах сучасності / Т.О.Кравченко // Збірник праць. Київ, 2012.- С.15-23.

Лобовікова О.О. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства / О.О. Лобовікова, А.С. Мельніков // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 2011. – Випуск 5. – С. 154–160.

Лаврухіна О. І. Інтернет-залежність як проблема сучасності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com/10_DN_2012.- Назва з екрану

Назарчук А.В. Мережеве суспільство і його філософське осмислення // Питання філософії. - 2008. - № 7. - С. 61-75.

Семенов І. Воля до ідентичності: опір і інформаційні // Інтернет суспільство. - К .: Гендальф, 2002. - С. 48-69.

Філатова О. Вплив соціальних мереж на формування особистості // Соціальна тематика. – 2017.-31с.

Артамонова І. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет журналістики в Україні / І. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с.

Пивовар А. І. Мережева комунікація: основні тенденції розвитку, специфіка в Україні. Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – 126 с

Опубликован
2019-01-31
Как цитировать
Sikorskaya, V. Y., Marushak, D. V., & Vasilenko, E. P. (2019). СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. Научный взгляд в будущее, 2(12-02), 62-68. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-02-007
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)