Міжнародний науковий періодичний журнал, що рецензується
«Науковий погляд у майбутнє»
ISSN (Online): 2415-7538
ISSN (Print): 2415-766Х
ISSN title: Naucnyj vzglad v budusee
Abbreviated key title: SLiF
DOI: 10.30888/2415-7538

Форма видання: Онлайн та Друкований журнал, що рецензується
Заснований: 2015 рік
Видавництво: Купрієнко СВ
Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: англійська, українська, російська
Тип видання: науковий журнал
Наукова область: мультидисциплінарний
Зміст: оригінальні наукові дослідження і оглядові статті
Доступ: Онлайн журнал з відкритим доступом
Ліцензія: CC-BY.
Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar
 

Запрошуємо Вас опублікувати результати Ваших наукових досліджень в нашому сучасному журналі

Анонси