Научный взгляд в будущее https://scilook.eu/index.php/slif <p>Международный научный периодический журнал</p> Куприенко СВ - при научной поддержке Института морехозяйствования и предпринимательства и SWorld ru-RU Научный взгляд в будущее 2415-766X РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТОНКОГО ЛИСТА https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-008 <p>Визначено небезпечні чинники технологічного процесу гарячої прокатки тонкого листа. Розроблено апаратурно-технологічну схему небезпек виробництва. Виконано розрахунки рівня безпеки при обслуговуванні агрегатів прокатки з урахуванням порушень основних пара</p> Вячеслав Тарасов Юрий Курис Инна Ткалич Оксана Новокщонова Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 9 16 10.30888/2415-7538.2019-15-01-008 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРОХОЧЕНИЯ В БАРАБАННЫХ ГРОХОТАХ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-009 <p>Разработана конструкция грохота, в которой внутри барабана установлены лопасти в виде пластин, причем расстояние R_1 между ближними краями пластин и осью вращения барабана равно (0,65-07)R, а расстояние R_2 между дальними краями пластин и осью вращения</p> Юрий Селиванов Ольга Ломакина Мария Сомова Антон Максименко Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 17 20 10.30888/2415-7538.2019-15-01-009 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА ДВУХПОТОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-014 <p>Была разработана экспериментальная установка макетного образца теплообменника в виде двухпоточной тепловой трубы, работающей против силы тяжести, с возможностью контроля параметров рабочей среды. Экспериментальная установка позволяет осуществлять работу т</p> А. Бажанов Д.А. Ремезов Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 21 27 10.30888/2415-7538.2019-15-01-014 УСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-020 <p>У статті проаналізовано проблеми накопичення рідини, конденсату і пластової води на вибої і в стовбурі газової свердловини. Запропоновано спосіб стабільної експлуатації газового пласта, який обводнюється за рахунок подачі газу з нижнього продуктивного га</p> Екатерина Саботаж Андрей Грицанчук Валентин Грицанчук Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 28 31 10.30888/2415-7538.2019-15-01-020 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫНОСА ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-021 <p>У статті розглянута проблема накопичення рідини на вибої газової свердловини та методи боротьби, які полягають у звільненні стовбура свердловини від рідини шляхом підйому її на поверхню. Запропоновано метод диспергування рідини в газорідинному потоці. Йог</p> Андрей Грицанчук Олег Ткачук Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 32 35 10.30888/2415-7538.2019-15-01-021 УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ СУШКИ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ТЕСТА https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-027 <p>У хлібопеченні одним з найважливіших параметрів технологічного процесу є масова частка вологи тіста. Вона суттєво впливає на перебіг усіх процесів, що формують споживчі характеристики кінцевого продукту. Тому контроль цього показника і отримання достовірн</p> Роман Махинько Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 36 39 10.30888/2415-7538.2019-15-01-027 ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКО МНОЖЕСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В НАЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ НА РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-036 <p>В современном мире из-за развития технологий поддержки жизненного цикла все больше новых проектов приобретают статус инновационных. Для таких проектов не существует аналогов, вследствие чего возникают проблемы с управлением такими проектами. Одной из таки</p> Юрий Титов Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 40 44 10.30888/2415-7538.2019-15-01-036 ЗАЩИТУ RFID МЕТОК ОТ ПОДДЕЛКИ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-030 <p>Були досліджені RFID-системи з RFID мітками. В даний час RFID-системи застосовуються в різноманітних сферах, де необхідний оперативний і точний контроль, відстеження і врахування численних переміщень різноманітних об'єктів. Існує можливість непомітного зч</p> Андрей Луцив Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 45 48 10.30888/2415-7538.2019-15-01-030 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-033 <p>Для збереження керованості підприємством і забезпечення умов для прийняття необхідних управлінських рішень, керівництву підприємства потрібно володіти повною інформацією про наявні ресурси та відповідне їх місце розташування в структурних підрозділах. Том</p> Ирина Ворохиб Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 49 52 10.30888/2415-7538.2019-15-01-033 РАЗРАБОТКА РИДЕРА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-041 <p>Интенсивное развитие беспроводных технологий привело к созданию систем контроля и управления доступом, не требующих дополнительных трудовых ресурсов и отличающихся высокой вероятностью обнаружения объектов. Один из перспективных вариантов реализации систе</p> Павел Копцев Осман Абдулгазиев Александр Савочкин Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 53 58 10.30888/2415-7538.2019-15-01-041 К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДЪЕЗДНЫМЫ ПУТЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-001 <p>В статье рассматриваются вопросы совершенствования эксплуатационной работы магистрального и промышленного транспорта, основные принципы взаимодействия железнодорожных станций и подъездных путей на примере ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ТБТ) и станц</p> Евгения Чеботарева Сергей Солопов Ирина Солопов Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 59 73 10.30888/2415-7538.2019-15-01-001 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-034 <p>Створення інтелектуальних транспортних систем в сучасний час носить роз'єднаний характер. При цьому не враховується спадкова зв'язок виникаючих проблем з етапами становлення та розвитку логістики та інформаційних технологій. Тому виконано поетапне розгляд</p> Александр Киркин Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 74 77 10.30888/2415-7538.2019-15-01-034 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-028 <p>В работе рассматриваются достоинства и недостатки цементно-стружечных плит, сферы их применения. Произведен анализ влияния технологий термообработки на физико-механические характеристики плит. Даны рекомендации по совершенствованию производственного про</p> Александр Демидов Владимир Буланов Александр Воробьев Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 78 81 10.30888/2415-7538.2019-15-01-028 ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА КОМПЬЮТЕРЕ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-005 <p>У роботі розглядаються класичні задачі дискретної оптимізації та їх розв’язання на комп’ютері засобами мови програмування Python.</p> Диана Бляхер Игорь Юрченко Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 82 88 10.30888/2415-7538.2019-15-01-005 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-011 <p>0</p> Юрий Селиванов Ольга Ломакина Антон Максименко Мария Сомова Артем Головкин Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 89 99 10.30888/2415-7538.2019-15-01-011 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КУР ЗА ДЕЙСТВИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-037 <p>За результатами досліджень встановлено, що використання у годівлі курок-несучок «Бета Мінеролу» підвищується інтенсивність несучості на 4,8%. Жива маса, за період досліджень, зростає на 6,4%. Також збільшується маса яєць на 4,3% за рахунок збільшення мас</p> Роман Чудак Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 100 106 10.30888/2415-7538.2019-15-01-037 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН» ВО ВРЕМЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЕННОГО МЕТЕРИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PETUNIA JUSS. https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-042 <p>У даній роботі розглянуто актуальні питання розмноження представників роду Petunia Juss. та особливості їх використання у композиціях ландшафтних об’єктів. Досліджування проводилися на базі тепличного комплексу Малинського лісотехнічного коледжу за методо</p> Александра Карпенко Виктория Сахнюк Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 107 110 10.30888/2415-7538.2019-15-01-042 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОДУКТАХ https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-026 <p>В работе рассматривается накопление во внутренних средах организма любых стойких чужеродных веществ, которое является крайне нежелательным, а в некоторых случаях представляет прямую угрозу здоровью человека ввиду нарушения клеточного метаболизма. Охрана в</p> Наталия Галактионова Олег Котенко Copyright (c) 2019 Авторы http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-10 2019-12-10 15-01 111 116 10.30888/2415-7538.2019-15-01-026