https://scilook.eu/index.php/slif/issue/feed Научный взгляд в будущее 2019-12-15T16:35:11+00:00 Куприенко Сергей Васильевич editor@scilook.eu Open Journal Systems <p>Международный научный периодический журнал</p> https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-008 РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТОНКОГО ЛИСТА 2019-12-15T16:31:20+00:00 Вячеслав Тарасов tvk1937@ukr.net Юрий Курис analytik@rambler.ru Инна Ткалич marksan99@ukr.net Оксана Новокщонова ovnovok@gmail.com <p>Визначено небезпечні чинники технологічного процесу гарячої прокатки тонкого листа. Розроблено апаратурно-технологічну схему небезпек виробництва. Виконано розрахунки рівня безпеки при обслуговуванні агрегатів прокатки з урахуванням порушень основних пара</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-009 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРОХОЧЕНИЯ В БАРАБАННЫХ ГРОХОТАХ 2019-12-15T16:31:31+00:00 Юрий Селиванов utseliv@mail.ru Ольга Ломакина lomakinaolga@mail.ru Мария Сомова Антон Максименко <p>Разработана конструкция грохота, в которой внутри барабана установлены лопасти в виде пластин, причем расстояние R_1 между ближними краями пластин и осью вращения барабана равно (0,65-07)R, а расстояние R_2 между дальними краями пластин и осью вращения</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-014 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА ДВУХПОТОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ 2019-12-15T16:31:45+00:00 А. Бажанов bajanovag@mail.ru Д.А. Ремезов <p>Была разработана экспериментальная установка макетного образца теплообменника в виде двухпоточной тепловой трубы, работающей против силы тяжести, с возможностью контроля параметров рабочей среды. Экспериментальная установка позволяет осуществлять работу т</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-020 УСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2019-12-15T16:31:58+00:00 Екатерина Саботаж Андрей Грицанчук kindix@i.ua Валентин Грицанчук <p>У статті проаналізовано проблеми накопичення рідини, конденсату і пластової води на вибої і в стовбурі газової свердловини. Запропоновано спосіб стабільної експлуатації газового пласта, який обводнюється за рахунок подачі газу з нижнього продуктивного га</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-021 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫНОСА ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2019-12-15T16:32:10+00:00 Андрей Грицанчук kindix@i.ua Олег Ткачук <p>У статті розглянута проблема накопичення рідини на вибої газової свердловини та методи боротьби, які полягають у звільненні стовбура свердловини від рідини шляхом підйому її на поверхню. Запропоновано метод диспергування рідини в газорідинному потоці. Йог</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-027 УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ СУШКИ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ТЕСТА 2019-12-15T16:32:22+00:00 Роман Махинько mavam78@gmail.com <p>У хлібопеченні одним з найважливіших параметрів технологічного процесу є масова частка вологи тіста. Вона суттєво впливає на перебіг усіх процесів, що формують споживчі характеристики кінцевого продукту. Тому контроль цього показника і отримання достовірн</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-036 ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКО МНОЖЕСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В НАЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ НА РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 2019-12-15T16:32:33+00:00 Юрий Титов kalengul@mail.ru <p>В современном мире из-за развития технологий поддержки жизненного цикла все больше новых проектов приобретают статус инновационных. Для таких проектов не существует аналогов, вследствие чего возникают проблемы с управлением такими проектами. Одной из таки</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-030 ЗАЩИТУ RFID МЕТОК ОТ ПОДДЕЛКИ 2019-12-15T16:33:00+00:00 Андрей Луцив lutsiv.andrew@gmail.com <p>Були досліджені RFID-системи з RFID мітками. В даний час RFID-системи застосовуються в різноманітних сферах, де необхідний оперативний і точний контроль, відстеження і врахування численних переміщень різноманітних об'єктів. Існує можливість непомітного зч</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-033 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 2019-12-15T16:33:16+00:00 Ирина Ворохиб irina.kirova2016@gmail.com <p>Для збереження керованості підприємством і забезпечення умов для прийняття необхідних управлінських рішень, керівництву підприємства потрібно володіти повною інформацією про наявні ресурси та відповідне їх місце розташування в структурних підрозділах. Том</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-041 РАЗРАБОТКА РИДЕРА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 2019-12-15T16:33:29+00:00 Павел Копцев pashakoptsev@gmail.com Осман Абдулгазиев osmandinho@mail.ru Александр Савочкин savochkin_mail@mail.ru <p>Интенсивное развитие беспроводных технологий привело к созданию систем контроля и управления доступом, не требующих дополнительных трудовых ресурсов и отличающихся высокой вероятностью обнаружения объектов. Один из перспективных вариантов реализации систе</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-001 К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДЪЕЗДНЫМЫ ПУТЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2019-12-15T16:33:48+00:00 Евгения Чеботарева Abrosimova@ya.ru Сергей Солопов SolopSergei@yandex.ru Ирина Солопов bhbirf1122@yandex.ru <p>В статье рассматриваются вопросы совершенствования эксплуатационной работы магистрального и промышленного транспорта, основные принципы взаимодействия железнодорожных станций и подъездных путей на примере ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ТБТ) и станц</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-034 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 2019-12-15T16:33:59+00:00 Александр Киркин apkirkin@gmail.com <p>Створення інтелектуальних транспортних систем в сучасний час носить роз'єднаний характер. При цьому не враховується спадкова зв'язок виникаючих проблем з етапами становлення та розвитку логістики та інформаційних технологій. Тому виконано поетапне розгляд</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-028 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП 2019-12-15T16:34:10+00:00 Александр Демидов sashademidov68@rambler.ru Владимир Буланов 0212wladimir@mail.ru Александр Воробьев fvd56@mail.ru <p>В работе рассматриваются достоинства и недостатки цементно-стружечных плит, сферы их применения. Произведен анализ влияния технологий термообработки на физико-механические характеристики плит. Даны рекомендации по совершенствованию производственного про</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-005 ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА КОМПЬЮТЕРЕ 2019-12-15T16:34:23+00:00 Диана Бляхер Игорь Юрченко yurchiv@gmail.com <p>У роботі розглядаються класичні задачі дискретної оптимізації та їх розв’язання на комп’ютері засобами мови програмування Python.</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-011 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 2019-12-15T16:34:39+00:00 Юрий Селиванов utseliv@mail.ru Ольга Ломакина lomakinaolga@mail.ru Антон Максименко inngrid2011@mail.ru Мария Сомова anton-makc@mail.ru Артем Головкин <p>0</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-037 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КУР ЗА ДЕЙСТВИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 2019-12-15T16:34:49+00:00 Роман Чудак romanchudak@ukr.net <p>За результатами досліджень встановлено, що використання у годівлі курок-несучок «Бета Мінеролу» підвищується інтенсивність несучості на 4,8%. Жива маса, за період досліджень, зростає на 6,4%. Також збільшується маса яєць на 4,3% за рахунок збільшення мас</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-042 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН» ВО ВРЕМЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЕННОГО МЕТЕРИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PETUNIA JUSS. 2019-12-15T16:34:59+00:00 Александра Карпенко sanichka3010@gmail.com Виктория Сахнюк <p>У даній роботі розглянуто актуальні питання розмноження представників роду Petunia Juss. та особливості їх використання у композиціях ландшафтних об’єктів. Досліджування проводилися на базі тепличного комплексу Малинського лісотехнічного коледжу за методо</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы https://scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif15-01-026 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОДУКТАХ 2019-12-15T16:35:11+00:00 Наталия Галактионова natali.pyastolova@gmail.com Олег Котенко kot_ov@ukr.net <p>В работе рассматривается накопление во внутренних средах организма любых стойких чужеродных веществ, которое является крайне нежелательным, а в некоторых случаях представляет прямую угрозу здоровью человека ввиду нарушения клеточного метаболизма. Охрана в</p> 2019-12-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Авторы